Rekrutacja i selekcja

Przeprowadzamy rekrutację i selekcję kandydatów na stanowiska szeregowe oraz specjalistyczne a także menedżerskie średniego szczebla.

Bierzemy odpowiedzialność za rekomendowanego pracownika, jednocześnie zobowiązując się, w przypadku jego rezygnacji z pracy przedstawimy kolejnych kandydatów na jego miejsce.