Dla klientów

Start Dla klientów Dla pracowników Aktualności Kontakt O firmie
© Agencja Pracy Tymczasowe Action Staff - nr licencji 473/3
Leasing pracowniczy Wynajęcie pracowników tymczasowych jest idealnym rozwiązaniem w momencie gdy potrzebują Państwo: osób do wykonania określonego zadania, nie chcąc przy tym tworzyć nowego etatu ani zawierać i rozliczać innego rodzaju umów, stanowisko charakteryzuje się sporą rotacją zatrudnionych. Korzyści płynące z takiego rozwiązania: Pracownicy tymczasowi są zatrudniani przez agencję pracy tymczasowej i nie wymagają żadnej obsługi kadrowo - płacowej z Państwa strony. Agencja Action Staff odpowiada za wyszukanie i dobór kandydatów odpowiadających Państwa kryteriom, oraz ich zatrudnienie. Pracownicy tymczasowy otrzymują comiesięczną pensję od Agencji Pracy Tymczasowej, na podstawie otrzymanego od klienta zastawienia przepracowanych przez pracownika godzin wystawiana jest Klientowi comiesięczna faktura. Z pracownika tymczasowego można również łatwo zrezygnować w każdej chwili. W momencie pojawienia się większej ilości zleceń, projektów zamiast  długiej i kosztownej procedury rekrutacyjnej dzięki współpracy z agencją pracy tymczasowej mogą Państwo natychmiast pozyskać nowych pracowników. Pracownik tymczasowy jest tańszy  - od pracownika etatowego otrzymującego identyczne wynagrodzenie netto. A jeśli pracownik tymczasowy się sprawdzi można mu zawsze zaproponować etat. Pracownikom tymczasowym płaci się  tylko za faktycznie przepracowane przez nich godziny. Jako pracodawca korzystający z wynajętych pracowników nie muszą Państwo podpisywać umów o pracę, ani innego rodzaju umów, nie są obciążeni  kosztami obsługi administracyjno - kadrowej. Czynności te pozostają po stronie agencji pracy tymczasowej. Koszt usługi liczony jest za godzinę pracy pracownika + 23% VAT i obejmuje tylko rzeczywisty czas świadczenia pracy przez pracowników tymczasowych. Wszystkie stawki negocjowane są indywidualnie. Obowiązki Klienta wobec pracowników: zapewnienia pracownikowi odpowiedniego miejsca i narzędzi do pracy, przeprowadzenia szkolenia BHP, które musi się odbywać w miejscu pracy.
Powrót